АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИ

Община Асеновград започва мащабен проект, подменя печките на 5000 домакинства с високоефективни уреди

Община Асеновград ще подмени старите печки, с климатици и котли на пелети, на близо 5000 домакинства. Общинската администрация кандидатства с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, по Приоритет 5 „Въздух“ на програма „Околна среда“ 2021 г. – 2027 год.

Реализирането на проекта е и в изпълнение на Програмата на община Асеновград за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в атмосферния въздух 2020 г. – 2024 г.
Предстои да бъде проведена мащабна информационна кампания, която ще разясни на жителите всички подробности относно начина на подаване на заявления и възможностите за подмяна. Ще бъдат обхванати всички населени места в рамките на община Асеновград.Page Settings

Отваряне/Затваряне на панел: Page Settings

  • Публикация
  • Блок

Обобщение

ВидимостПублична

ПубликуванеНезабавно

Адресasenovgraddnes.eu/?p=9730Фиксиране най-отгоре в блогаОчакваща прегледФОРМАТ НА ПУБЛИКАЦИЯТААудиоБележкаВидеоВръзкаГалерияИзображениеСтандартенСъстояниеЦитатЧатАВТОРАСЕНОВГРАД ДНЕСПреместване в кошчето

Категории

ТЪРСЕНЕАКТУАЛНОАКЦЕНТИГРАДЪТЕКСПЕРТКАЛЕНДАРКОМЕНТАРНОВИНАРОБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИРЕГИОНСПОРТ

Общата цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на уреди за битово отопление, използващи твърдо гориво и замяната им с нови, високоефективни уреди на пелети/електричество, което ще доведе до намаляване на емисиите на фините прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление, като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проектното предложение е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърдо гориво (дърва и въглища), като се заменят с алтернативни високоефективни съвременни такива.

Реализирането на проекта е и в изпълнение на Програмата на община Асеновград за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в атмосферния въздух 2020 г. – 2024 г.
Предстои да бъде проведена мащабна информационна кампания, която ще разясни на жителите всички подробности относно начина на подаване на заявления и възможностите за подмяна. Ще бъдат обхванати всички населени места в рамките на община Асеновград.