АКТУАЛНОГРАДЪТ

Общината изгражда нов път в Асеновград

Община Асеновград получи благодарствено писмо от управителя на „Амер Спортс България“ Ивайло Петров за отличната съвместна работа и комуникация при реализирането на огромен инвестиционен проект на организацията. А именно – изграждането на завод за производство на ски. Очаква се инвестицията да надвиши предвидените 10,7 млн. лв., като ще бъдат разкрити голям брой нови работни места.

С оглед на добрата работа, представеното искане на „Амер Спортс България“ до Министерството на иновациите и растежа (МИР) за изграждане на техническа инфраструктура беше одобрено. С привлечените средства ще бъде създаден общински път в Промишлена зона (ПЗ) „Север“ и връзка с ул. „Индустриална“. В проекта е планирано и изграждането на водопровод и канализация в същата зона. За целта МИР ще предостави средства в размер на 830 917 лв. на община Асеновград. Министерският съвет (МС) прие решението за одобряване на финансирането за изграждането на пътна инфраструктура, по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Основание за избора на община Асеновград за развитието на проекта „Завод за производство на ски“, беше намерението за перспективно развитие на ПЗ „Север“. И още – привличане на нови инвестиции и осигуряване на комуникационни връзки, относно проектирането, регулирането и предвиждането за изграждане на ул. „Индустриална“.