АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИРЕГИОН

Изграждат Младежки център в Асеновград

Община Асеновград с поредна инвестиция на европейски средства в полза на града. Общинската администрация кандидатства и спечели проект за изграждане на Младежки център и спортни площадки, в района на Градския плувен комплекс. Инвестицията е в размер на 1 800 000 лв.
Проектът е по Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Община Асеновград е сред 14-те одобрени, като е получила най-голям брой точки и е класирана на I място от общо 18 подадени предложения.

Реализирането на проекта включва построяване на сграда за младежки дейности пред Спортна зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов“ в града. Освен това, ще бъдат изградени и 2 спортни игрища в заградената зона, разположена в непосредствена близост до Градския плаж (от страната на ул. „Спортист“).
Площадките ще бъдат с предназначение за мини футбол (20 м./40 м.) и за стрийтбол (баскетболно игрище с един кош). В самата сграда на Младежкия център ще бъдат обособени зала за събития, помещения за т. нар. тихи игри и административна част.
Идеята е да бъдат удовлетворени потребностите за развитие и спорт на младежите до 29-годишна възраст.
В центъра ще се провеждат също образователни курсове, ще се подпомагат младите хора за търсене и намиране на подходящи работни места и др.
Всички дейности, провеждани на територията на младежкия комплекс ще бъдат безплатни. Целта е да се насочи вниманието на хората между 18 г. и 29 г. към полезни дейности и да се подобри здравословното им състояние чрез спортуване.

Съгласно решение на Министерството на образованието и науката (МОН), договорите с одобрените общини ще се сключат, когато бъдат осигурени средствата за ДДС, след което започват процедурите по реализирането на проектите.