АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИ

Oбщина Асеновград е одобрена за обследване на централната улица  „Ал. Стамболийски“

Община Асеновград кандидатства за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на целенасочена инспекция и последващи коригиращи действия към Държавна агенция „Безопасност на пътищата“. Целта е да бъде извършено независимо обследване на общински път или част от такъв за установяване на опасни условия, недостатъци и проблеми, свързани с всички негови елементи, които увеличават риска от произшествия и наранявания. Резултатите от инспекцията се описват в доклад, вследствие на който се предприемат преки коригиращи действия за повишаване на безопасността. В частност, такива мерки са: опресняване на пътна маркировка или полагане на нова, монтаж на нови или подмяна на съществуващи пътни знаци и средства за сигнализация, монтаж или подмяна на ограничителни системи за пътища.

Одобрението вече е факт и предстои да бъде извършена целенасочена инспекция на ул. „Александър Стамболийски“ в Асеновград. Това е един от възловите участъци, на който са разположени много на брой жилищни сгради. Има и основно училище, общинската болница е в този район, както и множество търговски обекти и единствената денонощна аптека в града. Движението по улицата е натоварено, с голям поток от коли и пешеходци, в т. ч. – и деца.

В портала за сигнали на община Асеновград неколкократно е сигнализирано с молби от граждани, живеещи там, за обезопасяване на пешеходните пътеки и за поставяне на изкуствени неравности, с цел ограничаване на скоростта. По данни на РУ на МВР в Асеновград, за последната година има регистрирани 6 бр. пътнотранспортни произшествия, 1 от които – с пострадали, а останалите 5 – с нанесени материални щети. Това е един от мотивите на общината, съобразявайки се с исканията на хората, да се кандидатства именно за ул. „Александър Стамболийски“. Средствата, които предстои да бъдат осигурени, са в размер на до 35 000 лв. Сумата включва целенасочено инспектиране (до 2000 лв.) и съответно – прилагане на мерки. Дейностите по предоставената подкрепа следва да бъдат изпълнени не по-късно от 17.11.23 г.