АКЦЕНТИГРАДЪТПРОЕКТИТЕЛЕГРАФ

Проект намалява сметките за ток на две сгради в Асеновград – на болницата и библиотеката


Днес стартира изграждането на фотоволтаични централи на две сгради в Асеновград, които са общинска собственост и са с най-голяма консумация на електроенергия. Едната е МБАЛ – Асеновград. Сградата на болницата, която е с годишна консумация 120 000 лв. Другата сграда е тази, на библиотеката, която е една емблематична сграда за града. Консумацията на електроенергия при нея е от порядъка на 30 000 лв. на годин

„Обединихме се 4 общини – Смолян, Асеновград, Крушари и Свиленград и под егидата на Норвежкия университет за развитие и технологии, кандидатствахме към Норвежкия фонд. Спечелихме проект по т. нар. „Норвежка програма“. Самата програма е насочена към инициирането и реализирането на екологични проекти, т.е. добив на електроенергия чрез възобновяеми източници. Тези две сгради бяха посочени от анализа, който е направен, като най-големи консуматори. И съответно днес стартира изграждането на двете фотоволтаични централи, които ще бъдат на покрива на библиотеката и на покрива на болницата“, каза пред медии зам.-кметът на Асеновград инж. Стоян Димитров.

Целта на реализирането на проекта е намаляване на вредните емисии чрез добиване на електроенергия чрез възобновяеми източници. Произведената електроенергия ще се ползва безплатно за нуждите на двете сгради. Съгласно разчетите и анализите, сметките за ток ще намалеят с между 10 000 лв. и 15 000 лв. на година. Тези фотоволтаични централи ще могат да използват електроенергията само и единствено за сградите, върху които са изградени, без да може да се продава електроенергия. Такъв е видът на програмата.

„Надяваме се, че една голяма част от средствата, които ще бъдат освободени, ще могат да бъдат насочени към подобряване на услугите в библиотеката и в болницата“, посочи Димитров. Той допълни, че в момента община Асеновград е в процес на стартиране и на програмата за закупуване на мотометачки и почистваща техника. Идеята е максимално да се намали разпрашаването и да се постигнат високи екологични норми и високоекологичен стандарт, в който асеновградчани да живеят.

Всяка една от двете фотоволтаични централи е с капацитет 30 kw. Като годишна база е пресметнато, че тази централа ще може да произведе 39 мегавата за година, по първоначални разчети. Произведената електроенергия може де се използва за всичко, без ограничение.