АКТУАЛНОПРОЕКТИ

Болницата и библиотеката в Асеновград стават енергийно независими

На 25.07.2023 г. ще бъде даден официален старт по изграждането на фотоволтаични инсталации на МБАЛ – Асеновград и Градска библиотека „Паисий Хилендарски” в града. Финансирането е по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021 г., по проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“ . Общата стойност на проекта е в размер на 110 332.80 лв. Зелената енергия идва от множество иновативни източници, една от тях е слънцето. Произвеждането и ползването на зелена енергия е много важна стъпка към решението на най-ключовите проблеми на нашата епоха – глобалното затопляне и мръсния въздух.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, са внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на общинската болница и на Градската библиотека. За целта ще бъде монтирано автономно фотоволтаично захранване. В сградата на МБАЛ – Асеновград ще бъде монтирана инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Системата би произвела прогнозно количество на потребна енергия в размер на 30 MWh годишно. В сградата на библиотечната институция ще бъде поставена идентична инсталация с мощност 30 kWp за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Съоръжението би произвело прогнозно количество на потребна енергия в размер на около 30 MWh годишно. Реализирането на проектните дейности е от особена важност, предвид непрекъснато повишаващите се цени на електрическата енергия, което изключително много натоварва бюджетите на двете институции. С изграждането на новите инсталации сградите ще придобият частична енергийна автономност, като ще могат да произвеждат електрическа енергия за собствени нужди. В резултат на това, се очаква намаляване на разходите за електроенергия и съответно – на вредните емисии. Срокът за изпълнение на проекта е 118 календарни дни.