Искат жп надлез вместо прелез на околовръстния път на Асеновград при строежа на Градската железница

По инициатива на община Асеновград се проведе среща в управлението на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) в София. На дискусията присъстваха зам.-кметът на Асеновград инж. Стоян Димитров, представители на ръководството на железопътната компания, на Областна администрация – Пловдив и на „Тракия икономическа зона“. По време на срещата беше обсъдена рехабилитацията на железопътната мрежа в участъка от с. Крумово до ЖП гара – Асеновград, както и темата за изграждане на Градска железница до Пловдив.

Община Асеновград постави няколко искания при разработването на горепосочения проект. А именно:

осигуряване разминаването на 2 нива между ЖП линия и автомобилния път в района на прелеза при околовръстния път на Асеновград. Искането е автомобилният трафик да преминава безпрепятствено под ЖП линия;
осигуряване на възможност за разминаване на ЖП линия с бъдещия околовръстен път, започващ от кръговото кръстовище при кв. „Долни Воден“ и включващ се в зоната на моста над р. Чая по околовръстното на Асеновград;
осигуряване на ЖП спирка в района на промишлена зона „Тракия“, която да удовлетворява нуждите за развитие на зоната и възможностите за регулярен транспорт на работещите в нея;
осигуряване на ЖП транспортна връзка за товарен превоз в района на промишлена зона „Тракия“;
осигуряване на спирка от директното трасе на ЖП линия с Летище Пловдив.
Всички тези искания са свързани с инициативата на община Асеновград да заработи Градска железница (S-Bahn), която за момента е съгласувана с НКЖИ, на територията на Пловдив. Постигайки вливането на пътникопотока от Асеновград ще се създаде устойчивост и икономически смисъл за железниците. Припомняме, че в Пловдив преди няколко години беше изградена Градска железница, но пътникопотокът беше слаб, поради което същата престана да функционира.