АКЦЕНТИЕКСПЕРТ

Прегледаха безплатно зъбките на 150 деца в кампанията „Моето зъбче – здраво и силно“

Община Асеновград и Център за ранно детско развитие (ЦРДР) проведоха кампания „Моето зъбче – здраво и силно“ за ранна диагностика и оценка на състоянието на устната кухина при децата до 7 г. Акцията стартира още през март тази година и продължи до края на миналия месец. В кампанията взеха участие близо 150 деца. Дейността се реализира на територията на 5 детски градини – ДГ „Н. Вапцаров“, ДГ „Надежда“, ДГ „Пролет“, ДГ „Радост“ и ДГ „Зорница“. Потребителите на услуги в центъра също бяха включени и съответно – прегледани. Всяко дете, участващо в кампанията, премина през диагностика на състоянието на зъбите – зъбни редици, захапка, изменения по лигавицата и др. констатиране на особености. Прегледите се извършиха от д-р Михайлова – лекар по дентална медицина към екипа на ЦРДР – Асеновград.

Като част от кампанията и под формата на занимания с практически характер се подкрепи подготовката на децата в грижата за техните зъби. Децата бяха запознати с теми за боледуването на зъбките, колко е важно миенето на зъбките, какви са храните, които ни помагат да имаме здрави зъби и др. На всяко дете бе предоставен график за миенето за зъбките, в който да отбелязват този важен момент. Част от кампанията бе и провеждането на индивидуални консултации за родителите. По време на дискусиите с тях се обсъдиха грижите не само на постоянните зъби, които израстват в по-късна възраст, но и на временните (млечните), предвид факта, че именно от тях зависи бъдещата правилна захапка, както и състоянието на постоянните зъби на всеки човек в по-зряла възраст. Внимание се отдели и на първоначалната дентална грижа, която започва веднага след показването на първите млечни зъбки и продължава до юношеските години на детето.

Организаторите на кампанията отчитат висок положителен резултат от провеждането на диагностиката, с цел профилактика и превенция на оралните заболявания в детството, предвид обхвата на голяма част от децата в ранна детска възраст и провеждането на кампанията за поредна година, като иновативна превантивна дейност. При обобщаване на данните от кампанията, резултатите показват, че при сравнително голяма част от децата извършването на диагностиката е първа за тях. Отчитат се отделни нарушения на зъбния статус и наличие на кариеси при друга част от децата, както и такива, които са на активно лечение при специалист. За всички участници, при необходимост, са дадени препоръки за подходящо лечение за подобряване на зъбния статус на децата и/или нужда от допълнителни консултации със специалисти – ортодонт или продължително лечение от лекар по дентална медицина, за което са получили консултация от д-р Михайлова при срещите си. Положителна е обратната връзка от участващите в кампанията деца и семейства, предвид възможността да ползват безплатна консултация от лекар по дентална медицина и да получат превантивна подкрепа по отношение на изграждането на хигиенни навици за превенция на оралните заболявания при детето в най-ранна детска възраст.

От 01.07.23 г. услугата ще бъде „Общностен център“, с делегирана от държавата дейност, като потребителите ще могат да продължат да се възползват от същите услуги и специалисти.

Център за ранно детско развитие се реализира по Проект: „Център за ранно детско развитие – Асеновград” от община Асеновград. Специализиран екип от педиатър, стоматолог, психолози, рехабилитатор, специален педагог, логопед, социални работници, медицински сестри, акушерка и медиатор предоставя безплатни консултации за деца на възраст от 0 г. до 7 г., които имат здравен, социален и образователен характер.