АКТУАЛНОГРАДЪТОБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪР

Община Асеновград тегли заем за нова детска градина и обществен паркинг

Община Асеновград възнамерява да изтегли инвестиционен кредит в размер до 9 500 000 лева.
В тази връзка е изготвена покана за публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг, което ще се състои на 9 юни 2023 година (петък) от 14.00 часа в зала 601 с сградата на общината.

Заемът ще бъде изтеглен по фонд ФЛАГ , средствата са предназначени за изграждане на нова детска градина за шест групи и обществен паркинг и търговска зона, разположени в подплощадно ниво II на пл. „акад. Николай Хайтов“.

Материалите по проекта можете да намерите на сайта на община Асеновград www.asenovgrad.bg и на таблото за обяви в Информационния център на Общината.

Община Асеновград кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане.