АКТУАЛНОЕКСПЕРТТЕЛЕГРАФ

След сигнали на граждани: Монтират допълнително профили за детски колички до сцената на площада

Във връзка постъпили сигнали и молби в община Асеновград от родители на малки деца, относно достъпа до II и III площадно ниво на централния площад в града, общинската администрация ще се съобрази с желанието на гражданите и ще бъдат монтирани стоманени профили за придвижване на детски колички. По този повод, в центъра на града, беше извършено проучване. Направи се измерване на междуосовото разстояние на задните гуми на повече от 50 детски колички. Разликата варира драстично – от 20 см. до 62 см., поради което няма възможност профилите да бъдат изградени по този стандарт. Размерът, който е допустим, е от 40 см. до 62 см. Заради това, не може да се обхванат всички видове детски колички така, че да се осигури достатъчното разстояние между профилите за изкачване по стълбите от родителя. В проекта е предвидено изграждането само на асансьор и рампа за трудно подвижни лица, поради големия наклон. Тези две съоръжения към момента функционират денонощно.

Община Асеновград призовава родителите да бъдат внимателни при изкачване и слизане с детските колички, след като бъдат монтирани допълнителните профили до II площадно ниво. От там до сградата на Градската библиотека може да се стигне с асансьора. Той е монтиран, от страната на паркинга под общината, където е ниво -1. Ниво 0 е II площадно ниво – сцената. А ниво 1 е Градска библиотека. Общинската администрация призовава гражданите да опазват и да не замърсяват асансьора, за да бъде безопасен и чист за ползване от всички. В него е записан телефонен номер за повреди, като е осигурен и бутон за свързване с техниците, в случай на необходимост.

Хората със специални потребности имат възможност да достигнат до II площадно ниво чрез подвижната рампа, монтирана на стълбището. За целта, следва да позвънят на телефона на дежурния в община Асеновград – 0331 6 22 33, или на място – на звънеца, разположен при служебния вход на администрацията. Рампата за трудно подвижни хора не може да се ползва от родители с детски колички, тъй като пространството е твърде тясно за побиране на количка и родител едновременно.