АКЦЕНТИГРАДЪТЕКСПЕРТ

МБАЛ – Асеновград с нов диагностично-консултативен център

МБАЛ – Асеновград вече разполага с Диагностично-консултативен център (ДКЦ), който работи с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Към момента новата структура има на разположение специализирани лекарски кабинети по:
1. Гастроентерология
2. Нефрология
3. Неврология
4. Педиатрия
5. Хирургия
6. Кардиология
7. Клинична лаборатория
8. Рентген (Образна диагностика)
9. Обща лекарска консултативна комисия.
Те са разположени на II ет. в МБАЛ – Асеновград, където се намира и Компютърният томограф (скенер). Записването на час за специалист може да стане на регистратурата (още при входа на лечебното заведение) или на телефон: 0331 20 416, както и при дадения лекар. Удобството, което създаде изграждането на ново ДКЦ е, че в една сграда могат да бъдат направени преглед както при общопрактикуващ лекар, така и при специалисти, изследвания в клинична лаборатория, рентгенови снимки, мамографии, скенер, а при необходимост – приемане в отделение. Така се осигурява възможност за пациентите да не пътуват до Пловдив или до други лечебни заведения, за да се извършват различни манипулации.

Хората, насочени с направления от личен лекар или специалист, могат да направят изследванията си в работното време на ДКЦ – Асеновград – от 07:00 ч. до 19:00 ч. А в часовия диапазон от 19:00 ч. до 07:00 ч. изследвания, по желание на пациента, в лабораторията се правят срещу заплащане по установен ценоразпис на МБАЛ – Асеновград. Резултати, както и описание от образна диагностика, се получават на място или online. С цел да се извършват високо специализирани изследвания с максимална точност и достоверност, беше закупена нова съвременна апаратура за клиничната лаборатория, като предстои доставка и на още един нов апарат.

Процедурата по създаването на ДКЦ, което е 100% собственост на МБАЛ – Асеновград, е стартирала през 2019 г. След решение на Общинския съвет в града от 2021 г. започва реалната дейност по разкриването му. Предложението за създаване на звеното е било на д-р Иван Червенков – тогавашен управител на общинската болница. Настъпването на пандемията от COVID-19 временно е преустановило осъществяването на идеята, тъй като всички ресурси, усилия на медицинските лица и болничната дейност са били насочени за справяне с пандемичната обстановка.