АКЦЕНТИГРАДЪТ

Само 161 такси досега са заплатени за домашно куче в Асеновград

Община Асеновград благодари на всички собственици на домашни любимци, които заплатиха в срок таксата си за отглеждане на куче. От началото до края на кампанията (01.01.-31.03.23 г.) те наброяват 161 души, а за цялата 2022 г. са 255. Съставени са и 4 бр. Актове за установяване на административно нарушение (АУАН) за 2022 г. и други два от началото на тази година. Сред нарушенията са разхождане на домашен любимец без повод, установени кучета без ветеринарно-медицински паспорт, чип и регистрация в община Асеновград, както и нехуманно отглеждане и изоставяне на домашен любимец. Междувременно, кастрирани и обезпаразитени през изминалата година са 105 броя безстопанствени кучета, уловени на територията на община Асеновград.

Припомняме, че крайният срок, в който всеки можеше да пререгистрира кучето си или да регистрира, ако е станал притежател на ново, беше 31.03.23 г. Няма промяна в стойността на годишната такса. Тя остава 18 лв. За домашен любимец не плащат (но подлежат на ежегодна пререгистрация): собственици на кастрирани кучета; хора с увреждания с удостоверение от ТЕЛК; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от БЧК; ловни кучета; кучета пазачи на животновъдни обекти. От отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград посочват също, че всеки собственик на домашно куче е длъжен да го декларира в 1-месечен срок от датата на придобиването му. За целта се подава декларация по постоянния му адрес/седалище. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на 1/12 от годишния ѝ размер, за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Собствениците, които са пропуснали крайния срок за пререгистрация или регистрация и плащане, могат да го направят през цялата година, като заплатят глоба от 50 лева, както и таксата за цялата година. Със средствата, събрани от таксите за домашен любимец се извършват допълнително улов, кастрация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета.