АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТНОВИНАР

Ясно е кой ще изпълни реставрацията на Караалановото училище в Асеновград

Община Асеновград съобщава, че вече е проведена процедурата и има избран изпълнител за реставриране на Караалановото училище. В сградата се е помещавало първото класно училище в града, което е обявено и за архитектурен паметник от местно значение.

Ремонтните дейности към този етап могат да стартират веднага, щом фирмата има готовност. До момента строително-монтажни работи (СМР) не можеха да бъдат извършвани, тъй като част от обекта беше частна собственост. Сега вече община Асеновград е единствен стопанин и притежава 100% от имота.

Припомняме, че кметът на града д-р Христо Грудев лично проведе няколко срещи със собствениците. В резултат, частният дял от Караалановото училище бе дарен на общината. Те дариха своите 2/36 идеални части от имота, с единственото условие ремонтно-възстановителните дейности да бъдат извършени в рамките на следващите 4 години. В случай, че то не бъде изпълнено, делът отново се връща на частните собственици.

Особеност е, че СМР на подобни обекти могат да бъдат извършвани само от фирми, притежаващи сертификат за работа по сгради, които са паметници на културата или архитектурни паметници.

Укрепителните дейности по архитектурния паметник ще бъдат извършени, съгласно разпоредбите и законодателството, като ще се възстанови автентичния вид на обекта.

Ремонтните работи включват: цялостно укрепване на сградата; демонтаж на покрива; напълно премахване и изграждане на целия II ет.; демонтаж на всички зидарии до ниво I ет., тъй като са компрометирани; изграждане на нови основи, стоманобетонна конструкция и възстановяване зидовете на II ет.; ще бъде направен нов покрив, съдържащ всички предписани в проекта покрития и др. съпътстващи дейности.