АКТУАЛНОГРАДЪТРЕГИОН

Финансират всички училища в Асеновградско за STEM среда

Всички училища на територията на община Асеновград ще могат да получат средства по процедура „Училищна STEM среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата за кандидатстване бе отворена преди дни, като непосредствено след това, общинското ръководство организира среща с директори и представители на всички учебни заведения, на която бяха разяснени основните параметри и етапи за кандидатстване.

От ръководствата на училищата се изисква да кандидатстват индивидуално, като подадат концепцията си, придружена от съответната документация, по електронен път през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 г. Всяко едно от 15-те училища, разположени на територията на община Асеновград, е директен бенефициент по проекта и ще получи финансиране за изграждане на STEM среда. Това са: ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Петко Каравелов“, ОУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Панайот Волов“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Св. княз Борис I”, ПГ „Св. Патриарх Евтимий“, ПГ „Цар Иван Асен ІІ“ и ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски“ (за града), както и по селата – ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ (Боянци), ОУ „Отец Паисий“ (Мулдава), ОУ „Климент Охридски“ (Златовръх), ОУ „Отец Паисий“ (Тополово).

Средствата се предоставят за извършване на строително-монтажни дейности. А именно: преустройства на кабинети (ново разпределение и оформяне на пространства, зони и др.), купуване на техника и модерно оборудване (интерактивни дъски, компютри, таблети, технологично обзавеждане, оборудване за кабинети по физика, технологии, инженерство и др.), закупуване на софтуерни продукти. Целта е да се създадат условия в училищата, които да повишат интереса към науката, технологиите, инженерството и математиката.

В превод STEM („Science, Technology, Engineering, Math“) най-общо означава „Наука, Технология, Инженерство, Математика“ и е основана на идеята за фокусирано обучение по тези 4 направления. Вместо да се преподават посочените дисциплини, като отделни предмети, те се интегрират в модел на обучение, базиран на реално приложение. Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука, е смесената учебна среда, демонстрирана пред учениците – как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. Непрекъснатият напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат помежду си всеки ден. STEM обхваща 4-те принципа, идентифицирани, като ключови в образованието на XXI в.: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация. Чрез интерактивния преподавателски метод учениците развиват ключови умения, като: творческо мислене; критичен анализ; работа в екип; инициатива; общуване; математическа грамотност. Поддържането и развитието на STEM образованието може да помогне за успешното намиране на работа, гарантиране на сигурността й, развитие в кариерата и пълноценно функциониране в обществото.