Прегледаха безплатно зъбките на 120 деца в кампания на Община Асеновград

Община Асеновград и Център за ранно детско развитие (ЦРДР) проведоха кампания „Моето зъбче – здраво и силно“. Инициативата се организира превантивно. Целта е ранна диагностика и оценка на състоянието на устната кухина за децата на възраст от 3 г. до 7 г. и се реализира на територията на ДГ „Пролет“, ДГ „Никола Вапцаров“, ДГ „Надежда“, ДГ „Радост“ и ДГ „Зорница“ в Асеновград. До момента в инициативата се включиха 127 малчугани. В специално организирани занимания, практически дейности и игри, лекар по дентална медицина към екипа на ЦРДР подкрепи подготовката на децата при зъбната грижа, като всяко дете получи комплект четка и паста за зъби.

Кампанията се организира с цел профилактика и превенция на оралните заболявания в детството. При консултациите с родителите се обсъдиха грижите, от които се нуждаят не само постоянните зъби – в по-късна възраст, но и временните (млечните), предвид факта, че именно от тях зависи бъдещата правилна захапка, както и състоянието на постоянните зъби на всеки човек в по-зряла възраст. Внимание се отдели и на първоначалната дентална грижа, която започва веднага след показването на първите млечни зъбки и продължава до юношеските години на детето. Инициативата обръща специално внимание на родителската подкрепа и изграждането на хигиенни навици за превенция на оралните заболявания при детето в най-ранна детска възраст.

За всяко дете бе извършена диагностика на състоянието на зъбите – зъбни редици, захапка, изменения по лигавицата и други от д-р Михайлова – лекар по дентална медицина към екипа на ЦРДР – Асеновград. Децата бяха запознати с теми за боледуването на зъбките, колко е важно миенето на зъбките, какви са храните, които помагат да имаме здрави зъби и др. На всяко дете бе предоставен график за миенето за зъбките, в който да отбелязват този важен момент. За участието си в кампанията, всяко дете получи грамота с уверението и поощрението, че знае как да се грижи за своите зъбки.

Организаторите на кампанията отчитат висок положителен резултат от провеждането на подобна диагностика, свързана с превантивния характер на дейността. От данните и участието на децата, обобщените резултати показват, че немалка част от децата не са посещавали стоматолог и участието в кампанията е първата им възможност за получаване на информация и насоки за грижа за зъбките. Сравнително голям е процентът на прегледаните деца, за които е установено, че е налице нарушение на зъбния статус и наличие на кариеси. Една част от децата са на активно лечение при специалист, а друга от тях тепърва ще организира подходящо лечение за подобряване на детския зъбен статус, след консултацията с д-р Михайлова.

Положителна е обратната връзка от участващите в кампанията деца и семейства, предвид възможността да ползват безплатна консултация от лекар по дентална медицина и да получат превантивна подкрепа по отношение на изграждането на хигиенни навици за превенция на оралните заболявания при детето в най-ранна детска възраст.

Център за ранно детско развитие се реализира по Проект: „Център за ранно детско развитие – Асеновград”, от община Асеновград. Специализиран екип от педиатър, стоматолог, психолози, рехабилитатор, специален педагог, логопед, социални работници, медицински сестри, акушерка и медиатор предоставят безплатни консултации за деца на възраст от 0 г. до 7 г., които имат здравен, социален и образователен характер.
Договор № BG05М9ОР001-2.004-0037-C01
Проект: „Център за ранно детско развитие – Асеновград”
Бенефициент: Община Асеновград