АКТУАЛНОЕКСПЕРТПРОЕКТИРЕГИОН

Д-р Христо Грудев за водния проект: Недопустимо е в 21-ви век да има воден режим

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев съобщи обновена информация около обстоятелствата, свързани с проекта за осигуряване на вода за 5 села. На брифинг пред медии градоначалникът обясни в подробности какви конкретни дейности ще бъдат реализирани и какво се очаква като резултат. Проектът касае подобряване количеството и качеството на водоподаване в селата Червен, Долнослав, Горнослав, Леново и Искра.
Осъществяването му е чакано с години, тъй като някои от горепосочените населени места са на воден режим през летните и ранни есенни месеци, когато липсват дъждове.

„Считам, че е недопустимо в XXI в. все още да има райони, в които да се спира водата контролирано, и то при условие, че съществува начин това да бъде предотвратено. Още в предишния ми мандат, като кмет на община Асеновград, до мен достигна информация от хора, живеещи в споменатите села, че е открита т. нар. „влажна“ зона в близост до Долнослав. Изпратихме хидроинженери, които проучиха и потвърдиха, че вода на това място наистина има и тя ще може да се ползва за питейно-битови нужди, след като бъде изследвана, разбира се.
През 2010 г. вече бяхме готови с проект. Сега, от миналата година, отново започнахме да работим в тази насока, съвместно с ВиК – Пловдив. Установихме, че дебитът, който към момента е засечен, е 4,5 л./сек. и той напълно ще може да задоволи нуждите на жителите от Червен, Горнослав, Долнослав, Леново и Искра“, посочи д-р Грудев.

Градоначалникът посочи, че към настоящия момент в работния екип е включен и археолог, който да осъществява контрол върху изкопните дейности на фирмата изпълнител. Кметът обяви, че на община Асеновград няма наложена санкция, тъй като реално не е засегнат археологическият обект.
В момента проектът е в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и се изчаква отговор и становище от там, след което работата трябва да продължи. Населението само на четирите села, разположени на територията на община Асеновград, които имат нужда от подобряване на водоснабдяването, наброява над 1100 души, без в това число да са включени гостите и туристите, които ги посещават ежегодно.