АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТ

Община Асеновград инициира среща заради промяна в закона за горите

В община Асеновград се проведе среща между кметове и кметски наместници от населените места в региона с директора на ТПДГС – Асеновград инж. Тодор Василев. Тя бе информативна, тъй като е направена промяна в закона за горите (ЗГ), във връзка с продажбата на дървесина, от временен склад, на физически лица. Зам.-кметът инж. Петър Петров посочи, че хората, които се отопляват на дърва, вече могат да подават заявления по местожителство в кметствата, като образци ще намерят именно там.

С цел недопускане на нарушения, продажбата по ценоразпис от склад и на корен, следва да се извършва само на лица, включени в списък на кмета на общината или на населеното място. Същият трябва да е одобрен от директора на териториалното поделение на съответното горско стопанство. Асеновградчани и жителите на селата, желаещи да закупят дърва за огрев, могат да се обръщат за информация и да отправят въпросите си по темата към кметствата по населените места. Съгласно последното изменение в ЗГ от 02.02.23 г., е променен срокът за подаване на заявления. Такива ще се приемат до 31.03.23 г., включително.