АКЦЕНТИГРАДЪТ

Община Асеновград с нови проекта за модернизация на 6 учебни заведения

Община Асеновград подаде 6 проектни предложения по процедура “Модернизация на образователната среда” на Националния план за възстановяване и устойчивост. Обектите, за които се кандидатства, са ДГ „Асенова крепост“, ДГ „Никола Вапцаров“ и ДГ „Зорница“ (филиал кв. „Запад“), както и ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Петко Каравелов“. Проектните предложения представят комплекс от мерки, насочени към създаване на съвременна и модерна материална база, която да гарантира здравословни и качествени условия за обучение, възпитание и социализация на децата и учениците.

Проектите предвиждат внедряване на мерки за енергийна ефективност. Мащабни вътрешни и външни ремонтни дейности. Преустройства на пространства, нови функционални решения, създаване на STEM среда. Сериозни интервенции са планирани и за дворните пространства на посочените учебни заведения. Целта е създаване на нови спортни и детски площадки, кътове за открити уроци, отдих и зеленина. Освен строителните работи, в проектите са заложени и доставки на обзавеждане, оборудване и техника, допринасящи за обновяване облика на вътрешната среда и модернизацията на учебния процес.

Всички проектни дейности са формирани на базата на изготвени технически и енергийни обследвания на сградите, извършени огледи на място и проведени съвместни срещи с директорите, с които са дискутирани и обобщени конкретните нужди и проблеми на всяко учебно заведение.