АКТУАЛНООБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪР

Стартира кампанията за плащане на местните данъци с отстъпка в община Асеновград


Стартира кампанията за плащане на местните данъци в oбщина Асеновград за 2023 г. Всички собственици на недвижими имоти и моторни превозни средства могат да ползват 5% отстъпка в срок до 02.05.23 г.

Плащания могат да се извършват: в брой и чрез ПОС-терминално устройство на касите в Информационния център на община Асеновград, във всеки клон на Български пощи, в офисите на „Изипей“, в банка ДСК, чрез интернет системата ePay, както и през общинския интернет сайт, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от отдел „Местни приходи”. Получаването на код става еднократно, чрез подаване на заявление и представяне на документ за самоличност в стая №201 в Информационен център при дежурния инспектор. Може да се плати и безкасово по банкова сметка на община Асеновгра

Когато задълженията за местните данъци и такса за битови отпадъци не се платят наведнъж до 02.05.23 г., срокът за плащане е, както следва: първа вноска до 30.06.23 г. и втора вноска до 31.10.23 г. След тези срокове задълженията стават изискуеми. Изключение е, когато се придобие моторно превозно средство през годината. Тогава срокът за плащане е двумесечен от датата на придобиване. Плащането е на една вноска и след този срок започва да тече законна лихва.

Липсата на задължения е условие за продажбата или друга сделка за моторните превозни средства, както и за успешно преминаване на годишен технически преглед на моторното превозно средство.

Община Асеновград има изградена автоматизирана връзка със системата за годишни технически прегледи в цялата страна от 2015 г. – за прехвърляне на информация за всички регистрирани и отписани моторни превозни средства от сектор „Пътна полиция“. Всеки може да провери размерът на данъка за превозното средства – леко или товарно до 3.5 тона, на сайта на община Асеновград в раздела Местни данъци и такси- калкулатор.