АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТПРЕСЦЕНТЪРРЕГИОН

Община Асеновград обяви национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта

Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за девети път в Асеновград, като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”, тъй като истинското вино и хубавата поезия се правят с много любов и вдъхновение.

Поетичният конкурс „Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Финансира се и се организира от община Асеновград. Конкурсът се провежда онлайн. Имената на победителите ще бъдат обявени на сайта на Община Асеновград. Наградите ще бъдат изпратени по банков път и/или чрез фирми за куриерски услуги за сметка на получателя.

Регламент:

Тема на конкурса: вечната вдъхновяваща любов и взаимността между хората.
Конкурсът е анонимен.
В него могат да участват автори, навършили 18 г. от цялата страна.
Победителите, класирали се в първите три места в седмия и осмия национален поетичен конкурс „ Наздравица за любовта”, нямат право да участват.
Всеки автор може да представи до 3 /три/ стихотворения.
Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.
Не се допускат за участие преводи или адаптации.
Материали се изпращат само по електронен път.
Писмата трябва да съдържат три отделни прикачени файлове:
1. Файл с конкурсните творби – неподписан, необозначен, във Word или PDF формат.
2. Файл, съдържащ името на автора, пощенски код, град, адрес, имейл адрес, телефонен номер и заглавие на творбите, с които участва.
3. Файл с попълнена и сканирана декларация за авторство /по образец, която може да бъде изтеглена от сайта на общината.

Авторите от Асеновград упоменават в имейла, че са от Асеновград.
Срокът за изпращане на творбите е до 6.02.2023 г.
Творбите трябва да се изпращат на e-mail: obshtina@asenovgrad.bg
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на община Асеновград www.asenovgrad.bg
Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие. Изпращайки творбата си за участие в конкурса, авторите се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни/. Творбите се изпращат на имейл: obshtina@asenovgrad.bg . С изпращане на творбите за участие в конкурса участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. Обявяването на наградените творби ще се състои през февруари на сайта на Община Асеновград.