АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТТЕЛЕГРАФ

Община Асеновград в готовност за снегопочистването

Община Асеновград има готовност за есенно-зимния сезон по отношение на снегопочистването. Всички машини, които ще осигуряват зимното поддържане, са в изправност. Проверката бе извършена от служители на община Асеновград и служители на РУ – Асеновград. Не са открити нередности. Техниката е изправна и изпълнителите притежават необходимите документи. Има сключени договори с фирмите – „КМД“, „ЕР – 2009“ и „Пътно почистване“.

Фирма „КМД“ ще поддържа почистването на уличната мрежа, като дейностите включват снегопочистване и опесъчаване на Асеновград, включително кварталите „Горни Воден“ и „Долни Воден“, със следната техника: 5 броя автомобили за опесъчаване – комбинирани за опесъчаване и снегопочистване; 6 броя само за снегопочистване; 2 броя фадроми и 2 броя самосвали. „ЕР – 2009“ ще поддържа почистването на планинските райони, , със следната техника: 7 броя колесни тракотра, верижен трактор – 1 брой, фадрома – 1 брой, комбиниран багер – 1 брой, 2 броя товарни автомобили за опесъчаване. „Пътно почистване“ ще поддържа равнинните райони включително и пътят от квартал „Горни Воден“ до манастира „Свети Свети Кирик и Юлита“ и пътя да манастира „Света Петка“ със следната техника: 2 броя колесни трактора, 3 броя товарни автомобила, снабдени с гребла, които се използват за снегопочистване и опесъчаване.

Осигурени са необходимото количество сол и пясък, като при необходимост общината има готовност за закупуването на допълнително. Тротоари, алеи, мостове и спирки ще бъдат почиствани от „КМД“. Всяка спирка ще бъде заредена с варели с инертни материали. Централна градска част ще бъде почиствана ръчно и машинно. Всички фирми са предупредени да поддържат пред търговските си обекти. А задължение на гражданите е да почистват снега пред домовете си.

Населените места в общината са приоритет на кметовете и кметските наместници, които са създали необходимата организация за почистването на пътната мрежа. Основните пътни артерии: Пловдив – Асеновград – Смолян; Пловдив – Асеновград – Кърджали; Пловдив – Асеновград – Поповица; Пловдив – Асеновград – Първомай и Асеновград – Садово, се поддържат от Районна пътна служба.

Предвидени са достатъчно средства за почистване и поддържане на общинската пътна мрежа. Ако е необходимо ще се търсят допълнителни такива от Държавния бюджет. През изминалите години почистващите фирми са срещали трудност при снегопочистването и опесъчаването на тесните и стръмни улици поради множеството паркирани автомобили. В тази връзка, община Асеновград се обръща към гражданите с апел да не оставят колите си на улицата при такива метеорологични условия.