Стартира нов проект „Изкуство без граници и възраст“, насочен е към хората над 55 години

Стартира нов проект „Изкуство без граници и възраст“, насочен е към хората над 55 години

Предстои провеждане на пресконференция по повод стартиране дейностите по проекта, по който община Асеновград е партньор. Събитието ще се състои на 16.11.22 г. (сряда) от 11:00 ч. в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“.

Проектът „Изкуство без граници и възраст“ е насочен към хората над 55-годишна възраст, живеещи в малки населени места. Той ще бъде реализиран в Асеновград и Куклен.

Основните цели на проекта са:

– Да се създаде местна практика и модел за преодоляване на „ейджизъм“ в малки населени места, чрез култура;

– Да създаде условия за развитие на любителското творчество за хора над 55 г. в Асеновград и Куклен, с цел преодоляване на възрастовата дискриминация и социална изолация;

– Да подкрепи и развие творческия потенциал на любители на изкуствата на възраст над 55 г., включително чрез създаване на ново съдържание и работа с професионални артисти;

– Да създаде фестивален формат за представяне на творческия потенциал на възрастни хора в Асеновград.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани творчески обучения и работилници по изобразително изкуство, приложни изкуства, литературно творчество. Финалът ще бъде поставен с фестивал „Изкуство без граници и възраст“ и съпътстващ пленер. В Арт пленера ще могат да вземат участие любители, участвали в обученията, професионални художници от Асеновград, както и широката общественост. Изключително важно е проектът не просто да създаде еднократни възможности за творчески занимания и събития. Целта му е да предостави възможност за устойчива местна политика за култура и интеграция на възрастните хора в обществото, чрез провеждане на културни мероприятия.

Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ и се осъществява от Национално сдружение за единство и партньорство, в партньорство с община Асеновград, галерия „Крис“ и Социална фондация „Инди Рома-97“.