АКТУАЛНОГРАДЪТРЕГИОН

Община Асеновград проучва нагласите за подмяна на отоплителните уреди с дърва и въглища

Община Асеновград започва проучване за нагласите на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, за безплатна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Резултатите от него ще предоставят актуална информация за това дали и при какви условия гражданите биха заменили отоплителните си устройства и с каква форма на отопление, в съответствие с планираната процедура с работно заглавие „За по-чист въздух“ на Програмата „Околна среда“ 2021-2027 г.

За набиране на информация ще бъде проведено пряко стандартизирано интервю в домакинствата от града и селата на общината. Общият размер на извадката е 800 души, представители на целевата група. Проучването ще стартира през тази седмица (08.11.2022г.) и ще продължи до края на месец ноември. Районите, които ще бъдат проучени са кв. Запад, кв. Долни Воден, кв. Горни Воден, с. Тополово, с. Боянци, с. Стоево, с. Избеглии, с. Мулдава и с. Червен. То ще бъде извършено от изследователската компания „Естат“ ЕООД, с която общината има сключен договор като част от подготовката за кандидатстване по програмата.

Мярката за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво е ключова по отношение на намаляването на емисиите от ФПЧ. Задължително изискване за допустимост на бенефициентите е наличието на действаща общинска Програма за качеството на атмосферния въздух, в която битовото отопление е посочено като основен източник на замърсяване на въздуха и са предвидени мерки за подмяна на стационарни неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво. Получатели на помощта са хора, които живеят на територията на общината и използват топлоуреди на твърдо гориво. Допустимите алтернативни топлоуреди са термопомпи, климатици клас А, котли и камини на пелети или дървен чипс, включване към местна топлофикационна мрежа (където е приложимо). За разлика от предишния програмен период газифициране не е допустимо, както и финансирането на печки на дърва, отговарящи на Директивата за екодизайн.

От Община Асеновград призовават гражданите за съдействие при попълване на въпросника, анкетираните да дават коректна информация, защото на база подадената информация община Асеновград ще заяви конкретните количества за подмяна на печки и котли на твърдо гориво с климатични системи и полетни горелки. Проучването ще подпомогне усилията на общинското ръководство да продължи да работи за подобряване на качеството на атмосферния въздух, чрез включване в програмата за подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с екологосъобразни.