Община Асеновград иска ново разписание на сутрешните влакове за Пловдив

На 28 септември община Асеновград изпрати писмо до генералния директор на НКЖИ, директора на поделение УДВГД – Пловдив, Холдинг БДЖ ЕАД – София и до директора на Поделение „Пътнически превози“ – Пловдив.

Причината за писмото бе стартирането на учебната година и съвпадащите строителни дейности, изпълняващи се в железопътния участък от гара Крумово до гара Пловдив, което пък, от своя страна, стана причина учениците да закъсняват за първия учебен час с между 15 и 30 минути.

В писмото бе отправена молба да се реорганизира графикът на ремонта така, че пътническият влак от Асеновград за Пловдив в 06:25 часа да изпълнява превоза директно до ЖП гара Пловдив. Отговорът, който община Асеновград получи от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, е следният: „Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е Бенефициент по проект „Развитие на железопътен възел – Пловдив“, финансиран с европейски средства по Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет“.

Цялостната реализация на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ е от изключителна важност за икономическото и социално развитие на град Пловдив и същият ще допринесе за модернизацията на съществуващата инфраструктура, съгласно европейските стандарти и транспортни политики.

Строителството се изпълнява на три етапа. Към настоящия момент се изпълняват строително-монтажни работи по железопътната инфраструктура в рамките на собственост на ДП НКЖИ, като договорните отношения със строителя изискват осъществяване на транспортирането на пътници само в железопътния участък от гара Крумово до гара Пловдив.

Съгласно одобрената технология за работа и работен график се очаква, влаковото движение в железопътния участък от гара Крумово до гара Пловдив да бъде възстановено до 16.11.2022 г.“.