АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТТЕЛЕГРАФ

Вижте акцентите от проекта с насоки за кандидатстване за саниране на жилищни сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройство публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради.

В срок до 30.10.2022 г. различните заинтересовани страни ще могат да дават предложения и становища по проекта на представената програма, след което най-вероятно през месец ноември тя ще стартира официално и по нея ще може да се кандидатства.

Във връзка с това и в отговор на засиления обществен интерес по темата, община Асеновград представя на своите граждани синтезирани разяснения по отношение на етапи за кандидатстване, допустимост на сгради, дейности за финансиране, стъпки за кандидатстване и критерии за оценка.

Както вече посочихме, представените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството насоки и документи са все още на етап проектни. В така разписаните насоки се наблюдават и неизяснени положения, за които Община Асеновград, а по всяка вероятност и други общини и заинтересовани страни ще изискат допълнителни разяснения. Това означава, че в рамките на обществено обсъждане има голяма вероятност програмата да претърпи допълнени корекции изменения, за които ще Ви информираме своевременно. След окончателното одобрение на програмата, община Асеновград ще направи допълнителни разяснения и ще публикува утвърдените насоки и образци за кандидатстване.