Подплощадното ниво в Асеновград става търговска зона с паркинг

С приключване дейностите по I етап от проекта за благоустрояване на площада в Асеновград възникна въпросът и за съдбата на бившия Търговски център. Проектното решение не включва съществуващите площи от подплощадното ниво. Същите останаха без конкретно функционално предназначение. Ето защо се наложи Общински съвет – Асеновград да решава какво да се изгради или създаде на това място.

За реализацията на ремонта на подплощадното пространство трябва да се изготви друг проект, за който следва да се предвидят средства от общинския бюджет. Затова по време на редовното си заседание през август, след продължителен дебат, съветниците на града се обединиха около заключението, че подплощадното пространство следва да функционира в две зони – разделено в търговска част и подземен паркинг. Всички наематели са уведомени от администрацията за предстоящия ремонт, като част от тях са заявили желание да продължат дейността си там. Решението, което взе местния парламент по темата, бе да се осигурят 60 паркоместа и 800 квадратни метра от площта да се превърне в търговска зона. Проектът ще бъде реализиран по всички европейски и национални изисквания и стандарти.

Сред мотивите на предложението, отправено към старейшините, е необходимостта от достъп с автомобили, включително на лица с увреждания, до околните институции. Обособяването на търговска част с площ до 800 квадратни метра, пък, ще осигури възможност на наемателите да продължат срока на договорите си за наем. А обектите ще имат удобен достъп за зареждане със стока. Припомняме, че Търговският център бе затворен за ремонт още през 2018 г.