Обещано и сторено: Обновиха важна улица в квартал „Запад“ за удобство и безопасност

Това, което обещаха експертите от Община Асеновград бе изпълнено – довършено е изграждането на улица „Георги Ковачев“ в Асеновград. В отсечката нямаше положен асфалт и преминаването беше затруднено.
Участъкът, който вече е изцяло изграден, е от ДГ „Зорница“ до ул. „Лозница“. Целта бе подобряване на инфраструктурата и благоустрояване на улица „Георги Ковачев“.
Строително-ремонтните работи (СМР), които бяха изпълнени, са трасиране, изкопи, превоз и депониране на земни маси, доставка и поставяне на бетонови бордюри, включително фугиране, доставка и полагане на баластра за тротоар, доставка и полагане на тротоарни плочи, доставка и полагане на трошено-каменна настилка, доставка и полагане на неплътна асфалтова смес, доставка и полагане на плътна асфалтова смес, поставен линеен отводнител.