Зам.-министърът на туризма гостува в Асеновград

Заместник-министъра на туризма професор д-р Мариела Модева гостува в Асеновград. Тя бе посрещната лично от зам.-кмета на Асеновград инженер Петър Петров, който също бе сред официалните гости в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ в града по време на посещението на представителите на Министерството на туризма.

Поводите за визитата бяха няколко: провеждането на „Паисиеви дни”, 300 години от раждането на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска”.

Директорът на библиотеката Милена Марковска отправи своите поздрави и благодарности към официалните гости. Петров, на свой ред, сподели, че община Асеновград винаги е била отворена към иновации и ще продължава да приема нови идеи и да съдейства за развитието на туризма в региона.

Модева приветства студенти, докторанти и преподаватели от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) – участници в научния форум “300 години Паисий Хилендарски“ – и поднесе поздравителен адрес от името на министъра на туризма Христо Проданов.

Университетските представители презентираха пред асеновградчани свои разработки върху съвременните значения на „История славянобългарска“. Анализираха нейното фундаментално значение за националната ни памет и идентичност. Научният екип на УниБИТ заяви, че разработва и ще предложи на асеновградска община и на Министерството на туризма (МТ) различни маршрут по използвана през ХVІІІ век пътека, която свързва Асеновград със Самоков и Света гора. Идеята на студенти, докторанти и преподаватели е тази пътека да се нарича „Паисиева пътека“.

Инициативата е в подкрепа на културния туризъм и България, като привлекателна туристическа дестинация за четири сезона.

Преди 12 години в УниБИТ стартира преписа на „История славянобългарска”, който се експонира в пътуваща изложба. В инициативата са участвали 1400 студенти. Според проучванията, Паисий е използвал най-много в написването на „История славянобългарска”. Например: българин, българите, българска, български, българските, българския – общо 505 пъти; род, рода, роден, родители, родослов, родство, родът – общо 174 пъти и други.