АКТУАЛНОГРАДЪТРЕГИОН

Отсяват фолклорни състави от Асеновград и региона за престижния национален събор на народното творчество в Копривщица

Регионалният етап от Националния събор на народното творчество в Копривщица ще се проведе на 11 юни 2022г. в с. Крумово, Община „Родопи“ по време на фолклорния фестивал „Помним за да предадем“.

Започва приемането на писмени заявки за участие, които следва да бъдат изпратени на хартия или в електронен вид, не по-късно от 8 юни 2022 г. Ще бъде изготвен предварителен график за явяване пред експертната комисия, за който ще бъдете информирани своевременно.

За координатор за връзка с общините, който събира и обобщава информацията за участие от региона и осъществява контактите с Министерство на културата и Информационния център към Община Копривщица е определена г-жа Маргарита Вранкова, Началник отдел „Координация и европейска интеграция“ в Областна администрация – Пловдив, тел. 032/ 605 542, моб. 08876 249 940, e-mail: margarita.vrankova@pd.government.bg. За по-добрата организация следва да регистрирате вашето участие и на e-mail: e.savkova@asenovgrad.bg / тел. 0331/6-21-61.

Информацията, която очакваме да получим следва да сдържа: име на участника, (ако е индивидуален) или на групата (вид – за народни обичаи, певческа, танцова, инструментална), със или без съпровод; с какво се явява (за програмата); времетраене (необходимо е да се спазват изискванията в регламента); координати за контакт – мобилен телефон и e-mail.