Община Асеновград: Не ползвайте пътя Асеновград – Първомай, ремонтите продължават усилено!

Зам.-кметът по строителството в Асеновград инж. Стоян Димитров и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), представители от фирмата изпълнител и пътна полиция от подразделението в Асеновград, проведоха среща, във връзка с ремонтните дейности, извършвани по пътя Асеновград – Първомай. На срещата бе уточнено, че към момента, както и в почивните дни ремонтните дейности изпълнявани по път III-667 продължават. Към момента в с. Козаново е изпълнен изкопа за подмяна на двата водопровода, този който захранва самото село и магистралния водопровод, който захранва селата Избеглии и Конуш. От понеделник (30 май) от ВиК – Пловдив започват монтажа на тръбите в с. Козаново. Транспорта ще бъде прехвърлен през обходни маршрути зависимост от местата, на които се изпълнява. Целият път между гр. Асеновград и с. Дълбок извор е фрезован и се кара върху трошенокаменна настилка. Събота, неделя и понеделник (28;29 и 30 май) започва рециклирането на участъка между с. Дълбок извор и с. Патриарх Евтимово и в диапазона от 08:00 ч. до 18:00 ч. движението между двете села ще бъде преустановено. Молим гражданите да използват обходни маршрути и не затрудняват работата на строителите, за да се постигне качество на ремонта, препоръчително е този маршрут да не се използва въобще.