За 3 месеца: Над 1200 фиша и 700 глоби заради неправилно паркиране в Асеновград

Над 1200 фиша са съставени в Асеновград за първите три месеца от новата година, от инспекторите на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” към общината. Общо 720 от тях са за неправилно паркиране. Припомняме, че размерът на глобата е 15 лева. Срокът за доброволното й плащане седем дни, считано от датата на издаването, съгласно т.1 от глобата с фиш, след което същият се регистрира в системата на Националната агенция за приходите (НАП) и се смята за влязло в сила наказателно постановление, което подлежи на принудително изпълнение. Събираемостта от платените глоби от началото на годината е в размер на 8410 лева, като 5700 лева са платени в НАП.

Местата, на които са констатирани най-много нарушения за неправилно паркиране, са улица „Цар Иван Асен II“ и централна градска част. Служители на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ към община Асеновград ежедневно извършват контрол и съставят фишове на нарушители, паркирали автомобилите си не по правилата. Община Асеновград информира, че към днешна дата, от началото на настоящия мандат, главният архитект не е издал нито едно разрешение за строеж, без да са осигурени гаражи или паркоместа за съответната сграда. Задълбочаването на проблема е допуснато от предишното управление на града и с годините разрешаването му става все по-трудно. Инспекторатът към община Асеновград изпълнява функциите си, съгласно законовите си правомощия и компетенции, като не само налага фишове на установените нарушители, но същевременно откликва на сигнали от граждани. Призовават се асеновградчани да сигнализират за неправилно паркирани автомобили, незабавно след като са станали свидетели на нарушението, за да се предприемат своевременни мерки.