Община Асеновград кандидатства с 6 проекта за чиста околна среда

Община Асеновград участва с шест проекта в конкурс по националната кампания „Чиста околна среда – 2022“. Темата е „Обичам природата – И аз участвам “.
Две от проектните предложения се отнасят за града и четири за други населени места в общината.
Проектът за Асеновград включва обновяване на детската площадка до Градския плувен комплекс и на градинката, разположена на улица „6-ти януари“.
В селата Стоево, Мулдава, Златовръх и Патриарх Евтимово се кандидатства за изграждане и обновяване на зони за отдих. Максималната сума на всяко предложение е до 15 000 лева.
Проектите трябва да бъдат реализирани изцяло в рамките на тази календарна година.
Дали община Асеновград е сред одобрените за финансиране, ще стане ясно до 08.04.22 година.