АКТУАЛНОГРАДЪТПРЕСЦЕНТЪР

Чистят коритото на река Чая в Асеновград

Започва почистване коритото на река „Чая“ в регулацията на Асеновград. Разчистването на растителността започна от местността „Мелницата“ и ще приключи до моста на околовръстното шосе. Коритото – в частта до Спортна зала „Асеновец“ – ще бъде изцяло почистено. За участъка от „Пешеходния мост“ до споменатата спортна зала и моста на околовръстния път, бе дадено разрешение от Междуведомствената комисия, представители на Басейнова дирекция, РИОСВ – Пловдив и Дирекция „Горско стопанство“ за премахване на 20 дървета и всички саморасли такива около тях.

Идеята на почистването на река Чая е да се осигури проводимостта на речното корито при обилните пролетни дъждове и предстоящото снеготопене. Около година отне на община Асеновград да извърви целия законов път за почистване на растителността от речното корито. Есента на миналата година бе почистено коритото на река Чая в участъка на село Бачково