Община Асеновград ще подпомага с пари двойки с репродуктивни проблеми

Община Асеновград обяви набиране на документи от кандидати за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми.

Образци на документите за кандидатстване могат да бъдат получени и подадени в „Информационен център“, разположен на II етаж в сградата на общинската администрация. Право да кандидатстват имат само жители на община Асеновград. Формулярите могат да бъдат открити и в общинския интернет сайт – на интернет адрес

https://www.asenovgrad.bg/bg/podpomagane-na-protseduri-i-deynosti-po-asistirana-reproduktsiya.

Етапи за подаване на документите:
І-ви етап: до 31.03.22 г.
ІІ-ри етап: от 01.04.22 г. до 30.06.22 г.
ІІІ-ти етап: от 01.07.22 г. до 30.09.22 г.

Лицата и семействата с репродуктивни проблеми, които са получили финансиране предходни години и кандидатстват и през настоящата за отпускане на средства, следва да представят етапна епикриза от клиниката, от която е видно какви манипулации и процедури са им проведени със средствата, отпуснати им от бюджета на община Асеновград.

През изминалата 2021 г. с по 2 000 лева са подпомогнати 6 асеновградски семейства, или общо за целта са отделени 12 000 лева. Списъкът с одобрените кандидати, както и размерът на определената сума, се гласува от Общински съвет – Асеновград. От септември 2012 г. до края на декември 2021 г. помощта са получили 76 двойки.

Обработени са 138 заявления от семейства с репродуктивни проблеми, а отпуснатите финансови средства са в общ размер на 273 500 лева. До момента са родени общо 50 бебета, като само през 2021 г. на бял свят са се появили 2 новородени и 3 се очакват в началото на 2022г.

Успеваемостта на общинската програма за асистирана репродукция е 65%.