АКЦЕНТИГРАДЪТЕКСПЕРТ

Отново търсят „Най-добро домашно вино“ в Асеновград

Община Асеновград организира конкурс за „Най-добро домашно вино – реколта 2021 г.“. Ще бъде раздаден награден фонд в размер на 1 890 лева и две 50-литрови бурета. Разпределениe по категории:

Награди за производители от асеновградския регион:

ЧЕРВЕНИ ВИНА:

І място – 300 лева и 50-литрово буре

ІІ място – 250 лева

ІІІ място – 150 лева

БЕЛИ ВИНА:

„Най-добро бяло вино“ – 180 лева

ВИНО РОЗЕ:

„Най-добро розе“ – 180 лева

ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ):

І място – 180 лева

Награда за „Производител от населено място извън община Асеновград“:

І място – 200 лева и 50-литрово буре

ІІ място – 150 лева

ІІІ място – 100 лева

Специална награда „Никола Македонски” – за производство на домашен мавруд – 200 лева.

В конкурса могат да участват производители на бели и червени вина, розе и пелин от реколта 2021 г. Вината да бъдат бистри и предоставени в стъклени винени бутилки. Производителите могат да участват само със собствено производство. В конкурса не могат да се включват вина, произведени от грозде от директни сортове. Производителите задължително трябва да посочат сорта или сортовете, от които е произведено виното. От всяко вино, предложено за участие в конкурса, производителят трябва да притежава минимум 30 бутилки.

Проби от вината (3 бутилки) трябва да бъдат предоставени най-късно 15 дни преди датата на конкурса, която е 31.01.22 г. Най-доброто домашно вино се определя от дегустационна комисия, в която са включени специалисти от Национален институт за изследване и контрол на вина и спиртни напитки – София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Изпълнителна агенция по лозата и виното – София, „Винзавод” АД – Асеновград и община Асеновград.

Вече може да бъде заявено участие в стая №405 – на IV етаж от общинската администрация в града, краен срок 17.01.22 г. (понеделник).