Училището в кв. „Долни Воден“ скоро ще има нов физкултурен салон

Почти на финала е изграждането на физкултурния салон в училището в кв. „Долни Воден“. До момента школото не разполагаше със затворено пространство, в което да се провеждат часовете по спорт. Физкултурният салон ще отговаря на всички изисквания и стандарти. В него ще се практикуват различни спортни дисциплини.

До момента са обособени всички помещения. А именно: голям и малък физкултурни салони, стая за преподаватели, две съблекални, санитарни възли и склад. Направена е пароизолация и хидроизолация на покрива. Монтирана е част от дограмата и е изградена електроинсталацията. Изпълнява се мазилка и топлоизолация по стените.

Проектът се реализира чрез финансиране от държавния бюджет и е в размер на 400 хил. лв. Съфинансирането на община Асеновград е на стойност 79 хил. лв. Целта е да се осигури по-привлекателна, здравословна и достъпна учебна среда, което ще допринесе за постигане на необходимите стандарти за осъществяване на модерна учебно-възпитателна дейност.