Община Асеновград е готова за зимния сезон


Община Асеновград има готовност за есенно-зимния сезон по отношение на снегопочистването. Всички машини, които ще осигуряват зимното поддържане са в изправност. Проверката бе извършена от служители на община Асеновград и служители на РУ-Асеновград на фирмите изпълнители за поддържане на пътната мрежа. Не бяха открити нередности, техниката е изправна и с необходимите документи. Има сключени договори с фирмите – „КМД“ – ЕООД Пловдив, „ЕР-2009“ ООД и „Пътно почистване“ ЕООД.

Фирма „КМД“ ще поддържа почистването на уличната мрежа, като дейностите включват снегопочистване и опесъчаване на Асеновград, включително кварталите „Горни Воден“ и „Долни Воден“, със следната техника: 5 бр. автомобили за опесачаване -комбинирани за опесачаване и снегопочистване; 6 бр. само за снегопочистване; 2 бр. фадроми и 2 бр. самосвали. „ЕР-2009“ ООД и „Пътно почистване“ ЕООД ще поддържат почистването на планинските и равнинните райони със следната техника: 5 бр. автомобили за опесачаване (комбинирани за опесачаване и снегопочистване); 11 бр. само за снегопочистване и 2 бр. фадроми. Осигурени са необходимото количество инертни материали – сол, пясък, като при необходимост общината има готовност за закупуването на допълнителни количества. Тротоари, алеи, мостове, спирки ще бъдат почиствани от „КМД“ – ЕООД чрез 50 броя жени. Всяка спирка ще бъде заредена с варели с инертни материали. Централна градска част ще бъде почиствана ръчно и машинно. Всички фирми са предупредени да поддържат пред търговските си обекти, а гражданите пред домовете си. Основните пътни артерии: Пловдив – Асеновград – Смолян; Пловдив – Асеновград – Кърджали; Пловдив – Асеновград – Поповица; Пловдив – Асеновград – Първомай и Асеновград – Садово, се поддържат от районна пътна служба.

Предвидени са достатъчно средства за почистване и поддържане на пътната мрежа, ако е необходимо ще се търсят допълнителни такива от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

През изминалите години почистващите фирми са срещали трудност при снегопочистването и опесачаването на тесните и стръмни улици поради множеството паркирани автомобили. Молим гражданите по възможност да не оставят колите си на улицата при такива метеорологични условия.