Община Асеновград обяви нова възможност за набиране на доброволци

Община Асеновград обявява нова възможност за желаещите да станат доброволци в Доброволно формирование (ДФ) „Асеневци“. Изискване към кандидатите е да са навършили 18 г. и да са физически и психически здрави. Доброволците участват в спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, акции по издирване и спасяване, както и в други ситуации, свързани със защитата. Важно е да се отбележи, че служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволни формирования.

Документите, които трябва да подадат кандидатите, са следните:
– формуляр за кандидатстване по образец (получава се от общината)
– медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
– справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
– свидетелство за съдимост;
– копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
– декларация за съгласие за обработка на лични данни (получава се от общината);
– копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) за съответната категория (ако притежават такива).

Документи могат да бъдат получени и съответно подаването им се извършва в „Информационен център”, разположен на II етаж в сградата на община Асеновград. Образци могат да бъдат намерени и в РСПБЗН – Асеновград. Срокът за подаване на заявленията започва да тече от днес, 16-ти ноември. Последният ден за кандидатстване е 16.12.21 г. Допълнителна информация може да бъде получена от Районната противопожарна служба и от община Асеновград, както и на тел.: 0331 20 293.