Разкриват нова социална услуга в бившия детски дом в Асеновград

Вторият етаж от бившия Детски дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) „Таньо войвода“ вече е преустроен в „Център за подкрепа на лица с увреждания“. Проектът се осъществява по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. – 2020 г. Оглед на реновираната част от сградата направиха днес заместник-кметовете по строителството и по хуманитарните дейности – Стоян Димитров и Петър Петров. Те се увериха лично в качеството на получените резултати.

Преустройството е извършено като са спазени основните принципи за достъпност, безопасност и функционалност. Осигурени са пространства за разнообразни дейности на потребителите, стаи за почивка, както и за индивидуални консултации със специалисти. Обособени са санитарно-битови помещения и спални помещения за заместваща грижа – по едно за мъже и жени. Създадени са и стаи за активни занимания, за провеждане на групови такива, за срещи с персонала или представители на институции и гости. Центърът разполага и със зали за трудотерапия, арт терапия и стая за психолог. Има помещение за рехабилитатор, като са предвидени свободни пространства за упражненията и рехабилитацията. Обособени са кухненски бокс и трапезария. Осигурено е помещение за управителя, медицински кабинет и спортна зала, като предвиденото обзавеждане осигурява безопасна и сигурна среда за ползвателите.

Сградата на бившия детски дом е построена през 1936 г. с предназначение за Копринена фабрика. След приключване дейността на предприятието, цялата постройка е преустроена в общежитие. А в по-късен етап поема функцията на Дом за деца, лишени от родителски грижи. Сегашното преустройство обхваща двете нива на сградата като не се променя конструкцията. Така, към днешна дата, на първия етаж продължава да се предоставя услугата „Дневен център за деца с увреждания“, а на втория се ситуира „Център за подкрепа на лица с увреждания“. Достъпът се осъществя чрез два входа/изхода, разположени от южната и източната страна на постройката. Осигурява се достъпна среда за двете сгради и чрез изграждането на външен асансьор.