Следят непрекъснато нивата на язовирите в община Асеновград

Завършиха ремонтните дейности по язовирните стени на няколко язовира на територията на община Асеновград. Такива има в землищата на селата Новаково и Стоево. Завършен е ремонтът на язовира в Червен – в местността „Колева чешма“. А междувременно е започнал на този, в Новаково, разположен в местността „Елока“. Ремонтни дейности на язовирните стени се осъществяват и на язовирите в землищата на селата Патриарх Евтимово, Мулдава и Тополово.

Експерти от община Асеновград извършиха регулярна есенна проверка за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. На язовирите, на които се извършват ремонтни дейности, водата е източена или се намират на ниво „мъртъв обем“.

В резултат на липсата на валежи през летния сезон, има много свободен обем в проверените водни басейни. Така, без проблем се поема падналото количество дъжд. Предприети са всички мерки за наблюдение и контрол на нивото на водата в язовирите за недопускане на вредно въздействие по населените места, земеделските площи и пътищата от републиканската и общинска пътна мрежи. Периодично се извършват и проверки на нивото на водата в язовирите. Няма опасност от преливане, посочват от администрацията на Асеновград.

На територията на асеновградска община има общо 19 язовира, които се водят на отчет и контрол от общината. Четири от тях са дадени на концесия, а други осем – под наем. През последната година на държавното предприятие за стопанисване и управление на язовирите, съгласно решение на Общински съвет – Асеновград, са предадени/дарени шест язовира.