Община Асеновград обучава онлайн секционните избирателни комисии

Община Асеновград уведомява членовете на секционните избирателни комисии (СИК), че ще проведе планираното обучение онлайн. С решение на Районна избирателна комисия (РИК) – Пловдив област за целта е определена датата 10.11.21 г. (сряда). Часът, в който ще започне обучителният процес, е 18:00 ч.

Обучение ще бъде проведено за членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Линкът за достъп на обучаваните ще бъде публикуван на сайта на РИК – Пловдив, 17-ти изборен район – Пловдивски, а именно: rik17.cik.bg – в рубрика „съобщения”.