АКТУАЛНОГРАДЪТНОВИНАРПРОЕКТИ

Захранват библиотеката и болницата в Асеновград с фотоволтаици по нов проект на Общината

Градската болница и библиотека „Паисий Хилендарски” в Асеновград ще се захранват от фотоволтаични инсталации. Това ще стане реалност, след като проектното предложение, с което общината кандидатства, бе одобрено.
Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев подписа споразумение за партньорство за реализация на проект: „Партньорство за адаптация към климатичните промени“. Финансирането е по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021 г. Общата стойност на проекта е в размер на 480 750 евро, като от тях 70 266,59 евро са за община Асеновград.

Основните дейности, които се предвиждат за изпълнение, са внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на общинската болница и на Градската библиотека. За целта ще бъде монтирано автономно фотоволтаично захранване. В сградата на МБАЛ – Асеновград ще бъде монтирана инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Системата би произвела прогнозно количество на потребна енергия в размер на 30 MWh годишно. В сградата на библиотечната институция ще бъде поставена идентична инсталация с мощност 30 kWp за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Съоръжението би произвело прогнозно количество на потребна енергия в размер на около 30 MWh годишно.

По проекта ще бъде разработена и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Асеновград. Ще се проведат обучения на служители. Ще се осъществява обмяна на опит, както и други мероприятия. Реализирането на проектните дейности е от особена важност, предвид непрекъснато повишаващите се цените на горивата и електрическата енергия, което изключително много натоварва бюджетите на двете институции.
С изграждането на новите инсталации сградите ще придобият частична енергийна автономност, като ще могат да произвеждат електрическа енергия за собствени нужди. В резултат на това, се очаква намаляване на разходите за електроенергия и съответно – на вредните емисии.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.