Похвално: Поставиха още контейнери за боклук в Асеновград

В продължение на три седмици се извърши дезинфекция на всички съдове за битови отпадъци, разположени на територията на град Асеновград. Общият брой от тип „бобър“ е 900. От тях 660 са разположени по уличната мрежа, а 240 са предоставени за ползване от фирми. Други 40 броя от тип „лодка“ също са дезинфекцирани. От началото на годината на територията на Асеновград са подменени съдове за отпадъци тип „кука“ – 499 броя. От тях 235 са в квартал „Долни Воден“, 264 са в квартал „Лозница“. Сменените от тип „бобър“ са 359.

Допълнителни контейнери са поставени откъм входна артерия на града (на улица „Христо Ботев“ – 1 брой) и на влизане в Асеновград от посока село Боянци (на улица „Цар Иван Асен II“ – 1 брой). Броят на съдовете за отпадъци е увеличен и на улиците „Мануш Войвода“ и „Мир“, както и на кръстовището между улиците „Атанас Мишев“ и „Росица“.