Общината ремонтира Караалановото училище в Асеновград

Разработен е проект, който вече е одобрен от Националния институт по национално и културно наследство (НИНКН) и съгласуван с Министерството на културата, за ремонт на покрива на Караалановото училище в Асеновград. За целта са издадени и строителни разрешения. В бюджета на община Асеновград са предвидени 70 000 лева, с които ще се реализира I етап от проекта. „Чрез ремонта на покрива ще може да се запази конструкцията на цялата сградата. Такава възможност има в момента община Асеновград, за да направи първата стъпка към цялостната реставрация на историческата ценност. Направена е ориентировъчна количествено-стойностна сметка (КСС) за това, която сочи, че за целта ще са необходими около 540 000 лева“, посочи пред медии заместник-кметът по строителството в Асеновград инженер Стоян Димитров.

Той допълни, че в момента общината води преговори за изпълнение на проекта, тъй като Караалановото училище се намира в имот, който не е изцяло общинска собственост. Една зона от него е частна собственост и съответно би следвало всеки един от собствениците на сградата да участва при изпълнението. „Опитваме се по максимално коректен начин да достигнем до споразумение със собствениците на останалата част от сградата. Ако не можем да постигнем такова, то ще се наложи възлагане на ремонта на покрива, след което направените разходи ще се изискат по съдебен ред. Считаме, че първо е редно да направим опит да се споразумеем и всяка една от страните, съобразно процента на собствеността, да поеме своите разходи“, обясни Димитров.

Заместник-кметът бе категоричен, че са огледани всички възможни варианти за външно финансиране цялостната реставрация на Караалановото училище. Но от гледна точка на това, че имотът не е изцяло общински, е много трудно намирането и привличането на средства от Европейския съюз или по национални програми. „Далече сме от мисълта да бъде съборен този паметник на културата. Идеята на общината е някой ден там да стане изложбена зала, проект за което имаше преди време, но до момента няма нищо реализирано“, каза в заключение Стоян Димитров.

Караалановото училище е първото българско класно школо в Асеновград. То е в списъка с паметници на културата от местно значение. Школото е построено през 1881 г. от Георги Карааланов, но сградата е ползвана за училище между 1889 г. и 1906 г. Проектът за цялостната му реставрация предвижда ремонт на фасадата, вътрешно укрепване на стълбището, възстановяване на стени изграждане на еркерен балкон. Направено е заснемане, като са приложени фотоси за автентичния вид на училището, за да бъде възстановено така, както е изглеждало в миналото. Архивните снимки сочат, че от хайета на II етаж се е излизало на два балкона. Те са били симетрично разположени – единият към улицата, а другият към двора. Към настоящия момент обаче и двата липсват. Прозорците са дървени, останали без стъклопакет. Входните врати са с пролуки и лоши механизми за затваряне. В сградата няма изграден санитарен възел. Изготвеният проект, за който ще се търси финансиране предвижда възстановяване на двата балкона, запазване местоположението на дървената стълба и смяна на дограма. Включено е възстановяване на дървените декоративни елементи от интериора. Естеитизирането на фасадата пък обхваща премахване и възобновяване на повредена мазилка, боядисване, оформяне на цокъл от камък. По проект е планирано дори художествено фасадно осветление.