Община Асеновград отпусна финансова помощ на нуждаещи се от лечение

Община Асеновград подпомогна с еднократна социална помощ деветима нуждаещи се от средства асеновградчани. Средствата се отпускат с решение на Общинския съвет в града. За Виолета Младенова бяха отделени 100 лева за лечение. Жената е претърпяла оперативна интервенция поради счупване на тазобедрена става. Жената е 70-годишна пенсионерка, чиято пенсия е в размер на 225 лева месечно. Лечението на Елка Кацарева беше подпомогнато с 300 лева. Тя е на 62 г., доходите й са от пенсия в размер на 255 лева. Елка е с 50% трудова неработоспособност без чужда помощ с поставена водеща диагноза „Горен външен квадрат на млечната жлеза“.

78-годишният Рамадан Ибров е диагностициран с новообразувание на простатата. Той се нуждае от финансови средства, за да осигури лечението си. Асеновградчанинът беше подпомогнат с 1000 лева. За Йорданка Динкова, която е на 66 г., бяха отпуснати 100 лева за лечение. Тя е на постоянна медикаментозна терапия. Доходите й от пенсия са в размер на 315 лева на месец. Таня Чизмова бе финансирана с 1000 лева за закупуване на лекарства. 51-годишната жена е от Асеновград и е с диагноза „злокачествено новообразувание на панкреас“.

Еднократна социална помощ от 200 лева бе отпусната на 61-годишната Дургадън Рамадан от асеновградското село Мулдава. Тя е със 100% трайно намалена работоспособност без чужда помощ, с поставена водеща диагноза „лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечна жлеза“. Средствата са й необходими за закупуване на лекарства. Стефан Димитров на 48 г.от Асеновград се нуждае от финансови средства за лечение, а доходите му са от пенсия в размер на 345 лева. Той бе подпомогнат с 100 лева. За 47-годишната асеновградчанка Ангелина Неделчева пък бяха отделени 300 лева, които са й необходими за поемането на част от разходите по неотложно лечение.

Общината отпусна средства и за Захаринка Янева на 76 г. от село Златовръх. Сумата, която й бе отпусната, е в размер на 300 лева. Парите й трябват за лечение и закупуване на лекарства. Захаринка е в пенсионна възраст, но не получава пенсия поради недостиг на трудов стаж и осигуровки. Лечението на още две жени също бе подпомогнато финансово – Екефе Салихчева и Пяна Стоева.