АКЦЕНТИПРЕСЦЕНТЪРРЕГИОНТВ АСЕНОВГРАД /ВИДЕОТЕЛЕГРАФ

Как театърът мотивира ученици билингви да опознаят любими български творци и подобрят българския си език

Още за приобщаващото образование. И как Нурает, Мехмед и Бирсен се справят успешно с театрални постановки по емблечатични творби от българската класика

Как да се повиши мотивацията на учениците билингви, обучавани в мултикултурна среда? И как да обучаваш успешно деца, чиито майчин език не е български, с нетрадиционни форми? С тази нелека задача са се захванали две амбициозни и всеодтайни в работата си педагози от основно училище „Гео Милев“ – едно от най-старите учебни заведения на Пловдив, което се намира в Стария град и в момента в него се обучават 98 % деца билингви.
Красимира Златарева е педагогически съветник в училището, а Милена Колева – преподавателка там. Двете се опитват чрез формите на театъра да намерят отговор и да експериментират. И го правят успешно. Защото да работиш с двуезични ученици не е толкова лесна работа, особено ако използваш традиционни форми на обучение. Оказва се, че нестандартните им методи на работа не само са успешни, но и създават позитивна и увлекателна образователна среда за постигане на успешна образователна интеграция на децата в школото.
За патронния празник на училището театралната трупа на основно училище „Гео Милев” подготви и представи с добър успех новата си постатовка „Нашенци“, по разкази на великия Чудомир.
Със своите завидни актьорски умения и с разнообразни театрални форми Нурает, Мехмед и Бирсен и останалите от ученическия театър не само впечатлиха съученици и учители, но и доказаха на практика как театърът може да мотивира деца билингви да опознаят любими български творци и подобрят българския си език. Триото млади артисти смайват със своите актьорски способности. Но това не е нещо ново за тях. Те, заедно с други техни съученици са поставяли през годините и още няколко театрални постановки по емблечатични творби от българското творчество и вече могат успешно да кандидатстват „Актьорско майсторство“ в НАТФИЗ, коментират специалисти.
„Не е лесно да се работи с деца билингви. Учителят, който работи с такива деца трябва ежедневно да търси различни методи и средства, необходима е научната и методическа подготовка, професионализъм. Това изисква много човешко и творческо гориво. Защото учителят трябва да запали малката светулка. Работата ни с театралната трупа изисква много усилия, време, нерви, но си струва, когато видиш, плодовете на този труд. Имаме и пълната подкрепа от директора на училището Анелия Кирова, което ни дава допълнителна мотивация“, коментира Милена Колева, която е и старши учител в школото и актриса от любителски театър.
„Учениците от нашето училище също имат своите цели и мечти, те имат нужда и от изява, от поощрение, от чувството, че са успешни“, допълва Красимира Златарева, която е в основата на театралната трупа в училище „Гео Милев“ – Недоброто владеене на български език, недостатъчните социални умения при постъпване в училище и незадоволителният образователен статус на част от родителите са в основата на затрудненията в овладяване на учебното съдържание. Липсата на успех или трудното му постигане води до липса на удовлетвореност и слаба мотивация за учене. В същото време тези деца са много артистични, музикални, пластични и имат огромно желание за изява“, допълва Красимира Златарева.
В училище „Гео Милев“ ученическият театър е традиция. През 90-те години негов двигател е учителят по Български език и литература Веселина Милева, по-късно щафетата поемат Мая Анастасова и Красимира Златарева. През театралната трупа от 2005 година досега са преминали над 100 възпитаници на училището и са изиграни 19 представления . През 2010 година постановката „Хъшове“ по Иван Вазов печели първо място на общинския конкурс за сценично любителско творчество. Сегашният екип на трупата на училището участва през 2018 година в ученически театрален фестивал „Театър – игра – живот“ с драматизацията на българската народна приказка „Сливи за смет“ и печели втора награда. На следващата година в голяма конкуренция малките артисти от училище „Гео Милев“ печелят и трето място с адаптацията на „Ветрената мелница“ от Елин Пелин.
Станало е традиция със средствата от наградите Колева и Златарева да купуват билети на учениците за постановки на Пловдивския драматичен театър.
Извънредната ситуация ограничи работата на малките артисти и затова те подготвиха постановката „Нашенци“ в камерен състав. Декорите и реквизитът са изработени с професионализъм от Десислава Иванова – също учител в училището, завършила и сценография в АМТИИ в Пловдив.
„Учениците повярваха в себе си, в това че могат, че са успешни. Посещават редовно училище. Говорят все по-правилно български език и обогатяват речника си. Това, че акцентът е върху български автори, които са включени в учебните програми промени отношението им към литературата и породи желание да четат книги“, обяснява Милена Колева. Според нея ученето наизуст подобрява паметта им, помага за структуриране на информацията и е естествен начин за усвояване на словореда.
„Нашите млади театрали подобриха социалните си умения като се научиха на отговорност и на работа в екип. Откриха театъра и го заобичаха, Родителите също проявяват интерес към училището. Така нашите учениците продължават образованието си в по-горен етап по-уверени и с по-голямо самочувствието, че могат да успеят. Изобщо всяка една минута работа с децата в училищния театър, си заслужава“, уверена е Златарева.

ТУК може да свалите видеото от патронния празник на училището с част от постановката.
Автор на видеоматериала е Боян Бодуров.

ВИЖТЕ ОЩЕ СНИМКИ