АКТУАЛНОАКЦЕНТИГРАДЪТНОВИНАРРЕГИОН

Удължен е срокът за безплатен топъл обяд за нуждаещи в Асеновград и региона

Удължен е срокът за предоставяне на топъл обяд за нуждаещи се от община Асеновград. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 г. – 2020 г., в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

От безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 300 жители на община Асеновград. Те са на различна възраст, като са определени по списък. Хората ще получават храна до 30.09.21 г. Стойността на проекта е в размер на 160 911,63 лева, като той стартира на 01.01.21 г.

„Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция „Социално подпомагане“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Операция „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 на територията на община Асеновград“.

Договор BG05FMOP001-5.001-0083 „Tопъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Асеновград”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.