АКТУАЛНОРЕГИОНТЕЛЕГРАФ

Община Асеновград започва работа по 7 спечелени нови проекта

Седем спечелени проекта ще бъдат реализирани на територията на община Асеновград. Проектните предложения са одобрени и ще бъдат финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по Национална кампания за чиста околна среда  – 2021 г. „Обичам природата – и аз участвам“.

1. „Изграждане на зона за отдих в село Новаково, община Асеновград“. Стойност на проекта: 9999,60 лева. Предвиденият за благоустрояване и озеленяване терен се намира в местността „Света Троица“ край населеното място. Със средства дарени от жители на селото през 2020 г. там е поставен голям метален кръст, който се извисява на 10 метра височина. Същността на проекта е оформяне на приятно място за почивка и отдих. За целта ще бъде изградена голяма беседка. Ще се поставят маси, пейки и кошчета за отпадъци. Ще се засадят декоративни насаждения и дървесни видове.

2. „Обновяване на централен парк в село Тополово, община Асеновград“. Стойност на проекта: 10 000 лева. Предвиденият за благоустрояване терен се намира в центъра на населеното място. На мястото липсват пейки за отдих и почивка. Съществувалата преди години чешма не функционира. Липсва осветление. Със средствата от проекта ще се доставят и монтират пейки. Ще се изгради нова чешма. Ще се постави парково осветление, което ще покрива периметъра на парка, като това ще позволи той да се използва от жителите и гостите на селото по всяко време на денонощието.

3. „Създаване на кът за отдих в село Избеглии, община Асеновград“. Стойност на проекта: 9987,33 лева. Предвиденият за благоустрояване и озеленяване терен се намира в центъра на населеното място. Там ще бъде монтирана беседка, както и ще се изградят и оформят алеи, които ще я свържат със съществуващата детска площадка. Ще бъдат засадени и дървета, както и ще се оформят и подкастрят съществуващите.

4. „Изграждане на детска площадка в село Конуш, община Асеновград“. Стойност на проекта: 9999 лева. Предвиденият за благоустрояване и озеленяване терен се намира в центъра на населеното място. Предвижда се изграждане и оформяне на детска площадка за деца от 3 г. до 12 г., като за тази цел ще бъдат монтирани различни подходящи съоръжения и ще се оформи зелената площ с подходяща растителност. Ще бъде поставена и ограда за окончателното оформяне на детската площадка, както и за осигуряване на безопасната игра на децата.

По програмата са одобрени и три проекта – всеки на стойност от по 5000 лева – съответно за: филиала на ДГ „Никола Вапцаров“ – “Слънце“ – Асеновград (предвидено е изграждане на спортна площадка и кът за открити уроци); ДГ „Надежда“ – Асеновград (предвидено е създаване на екокът); ЦПЛРД „Васил Левски“ – Асеновград (предвидено е облагородяване, озеленяване, създаване на жив плет и изграждане на поливна система и осветление). Проектите се финансират изцяло по програмата, като крайният срок за реализацията им е ноември 2021 г.