АКЦЕНТИГРАДЪТ

Кметът д-р Христо Грудев: Няма да допуснем нерегламентирани замърсявания в региона

„Стараем се, когато установим места с нерегламентирани замърсявания, същите да бъдат незабавно изчиствани. Ще продължим и занапред да ги чистим, като се надявам действително хората да се замислят, че това е нашият дом. Трябва да го опазваме, вместо да го замърсяваме, защото всички тези отпадъци ще оставят негативни последствия за бъдещите поколения – за нашите деца. И не на последно място, почистването на незаконните сметища е за сметка на бюджета на община Асеновград, т.е. – на всички нас, гражданите. А често се налага да почистваме и частни земеделски земи, тъй като попадат в сервитута напътя, макар че това е задължение на собствениците им.“ Така, по време на заседанието на местния парламент, кметът на града доктор Христо Грудев коментира темата с нерегламентираните замърсявания в региона.

Община Асеновград извършва периодични проверки съвместно с инспектори от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив. Когато бъдат заловени нарушители на същите им се съставят актове. Размерът на глобите е от 50 до 500 лева. През 2020 г. има 14 глобени асеновградчани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Общата стойност на санкциите е в размер на 5 500 лева. Засега има два платени акта по 500 лева. Видеонаблюдение е поставено по всички населени места в общината, с цел проследяване и съответно – установяване на нарушители, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места. Община Асеновград е изпратила уведомителни писма до всички собственици на имоти, с което им напомня, че са задължени да си ги почистват и да ги предпазят от изхвърляне на отпадъци.

„За да се справим с проблема и да изчистим напълно всички незаконни сметища средствата, които биха били нужни са в размер на около 100 000 лева“, каза пред БНТ Дора Младенова – началник отдел „Екология и околна среда“ в община Асеновград. Тя припомни, че на територията на депото в града има изградена площадка, в която всеки гражданин може безвъзмездно да си предаде строителен отпадък и едрогабаритен такъв в количество до 100 килограма за ден. „Извършват се ежедневни обходи от инспектори на Отдел „Екология и околна среда“ заедно със служители на полицията. И за да се справим с този проблем, може би, трябва да се промени самосъзнанието на самите хора. Необходимо е всички да започнат да се стремят към опазване на околната среда и ползване съдовете за битови отпадъци по предназначение“, допълни в заключение Младенова.