АКТУАЛНОГРАДЪТПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Експерти от Община Асеновград обясниха ползите от подмяната на старите отоплителни уреди

Продължава кампанията на Община Асеновград за подмяната на старите отоплителни уреди. Тя  е по проект №BG16FFPR002-5.001-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“, финансиран по процедура „За по-чист въздух!“ на оператина програма „Околна среда“ 2021 г. – 2027 г.
Експерти обясниха от ползите от подмяната на стари отоплителни уреди – има множество ползи, както за хората, така и за околната среда.
Ето защо всяко домакинство, което се отоплява на дърва и въглища, може да замени своя отоплителен уред безплатно.

А защо е важно да го направите:
1. Енергийна ефективност: Новите уреди обикновено са значително по-ефективни, което води до намалени разходи за отопление и по-ниски сметки за енергия.
2. Намаляване на емисиите: По-новите технологии са проектирани да бъдат по-екологични, което означава по-малко емисии на вредни вещества и по-добро качество на въздуха.
3. Подобрена безопасност: Старите уреди могат да представляват риск от пожари или изтичане на въглероден окис. Новите уреди имат подобрени системи за безопасност и контрол.
4. Повишен комфорт: Новите отоплителни системи обикновено осигуряват по-равномерно и ефективно отопление, което води до по-голям комфорт в дома
5. По-малко поддръжка: По-старите уреди изискват повече поддръжка и ремонти. Новите модели са проектирани да бъдат по-надеждни и дълготрайни.

Подмяната на старите отоплителни уреди не само подобрява качеството на живот и намалява разходите, но и допринася за опазването на околната среда. Всеки, който има желание може да го направи електронно на посочения линк: https://lime2.estatsurvey.com/index.php?r=survey/index&sid=615825&lang=bg или на място – Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №4, сградата на НЧ “Родолюбие“, ет. II, стая 5.

След одобрение на кандидатите, представители на екипа на проекта уведомяват гражданите по телефона за деня и часа, в който ще бъде направен оглед.

Последна промяна: